Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on yrityksen Mia Hafrén 3111149-1 EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR)
mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 20.09.2021. Viimeisin muutos 20.09.2021.

1. Rekisterinpitäjä
Mia Hafrén
3111149-1
Kulosaaren puistotie 30 A
00570 Helsinki
miahafren@gmail.com

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Mia Hafrén,
miahafren@gmail.com
Mia Hafrén on tietosuojavastaava. 

3. Rekisterin nimi
miahafren.fi – verkkosivuston asiakas- ja markkinointirekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Keräämme nimi, puhelinnumero ja sähköpostitietoa, jotta voimme olla yhteydessä
asiakkaaseen koskien yrityksen tarjoamia palveluita.
Keräämme sähköpostitietoa yrityksen markkinointia varten.
Olemme sitoutuneet käsittelemään tietoa luottamuksella ja kunnioitamme palvelun käyttäjien
yksityisyyttä.

5. Rekisterin tietosisältö
Nimi, puhelinnumero ja sähköpostitietoa.
Palvelun ominaisuuksien käyttö- ja selailutiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot havainnoidaan palvelun käytön yhteydessä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja saatetaan käsitellä EU:n ulkopuolella. Tietoja käsitellään tämän selosteen
mukaisesti.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Käytämme teknisiä tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä,
luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa mitä tietoja hänestä on talletettu rekisteriin sekä vaatia
rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää
rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.
Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää tietojensa poistamista rekisteristä. Kirjallinen
poistopyyntö tulee lähettää rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen
poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on
muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn
rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.
Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.
Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa
(pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).